Välj en sida

JALLA INTEGRERA FLERA!

Charbel Gabro – för att Sverige behöver fler broar
KONTAKTA

CHARBEL – INTEGRATIONISTEN

Charbel Gabro, är föreläsaren som älskar att beröra – och utmana vår tankevärld. Med en sällsynt närvaro griper Charbel tag i frågor om mångfald, integration och inkludering. Han ifrågasätter och skakar om. Och tar oss med på en resa som knappast lämnar någon oberörd. Med oss får vi inte bara insikt – utan också ett minnesvärt kunskapslyft och många skratt.

Charbels hjärta och engagemang i integrationsfrågor har många gånger lyfts fram i riksmedia och uppmärksammats av bland annat Sveriges Television. Dessutom är Charbel vinnare av Årets talare – Genombrott 2018, Narrenpriset 2018 och Årets Unga Let’s Create Norrköping 2018.

CHARBEL – STORY

Charbel Gabro har över 14 års erfarenhet av att arbeta med frågor kring integration, mångfald och inkludering. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och har i flera år arbetat på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag, skolor och institutioner. Charbel har under sina 140 föreläsningar 2018 mött mer än 10 000 åhörare, såväl nyanlända och som etablerade svenskar.

Fyra år gammal kom Charbel tillsammans med sin mamma, pappa och sex syskon till Sverige. De hade lämnat Syrien i hopp om något bättre. Men livet i det nya hemlandet blev tufft. Föräldrarna hade svårt att hitta sin plats och barnen upplevde ett starkt utanförskap.

Charbels tonår präglades av frustration över det svenska samhället. Senare i livet levde han med destruktivitet, spelmissbruk och självmordstankar. Tills den dag då Charbel inser att han inte kan lägga skulden på någon annan än sig själv. Mycket tack vare att han kände sig inkluderad och välkomnad in till det svenska samhället. Han började reda ut sitt liv, sätta upp mål och börja drömma.

Så tog drömmarna fart, och viljan att dela med sig, göra gott och hjälpa människor ut ur utanförskap, blev större än hans egna problem. Charbel skapade en vision: att avdramatisera kulturmöten och skapa förståelse för olikheter, oavsett ursprung, nationalitet, religion, kön, sexualitet och ålder. Han började föreläsa, hålla i utbildningar och workshops, för såväl företag, organisationer som skolor. Och nu, drygt 10 år senare, är Charbel vinnare av Årets talare – Genombrottet 2018.

INTEGRATION, MÅNGFALD & INKLUDERING


Charbe
l Gabro, känd som integrationisten, bygger sina föreläsningar på egen erfarenhet av kulturkrockar och utanförskap. Med fokus på integration, mångfald och inkludering och med inslag av film, rollspel och värderingsövningar, öppnar han upp för nya insikter, kunskaper och en vilja att vara med och förändra.

REFERENSER

ADRESS

Vattengränden 2, 602 22 Norrkoping

RINGA

0707-508058 

EMAIL

info@integreraflera.se